Sommarbrev 2024

Hej alla hyresgäster. Här kommer en liten sommarhälsning samt info från styrelsen.

Styrelsen har haft sitt först sammanträde efter stämman där arbetsuppgifter fördelats och en uppdatering av de framtida fokusområden diskuterats. Det har tillkommit 2 nya styrelsemedlemmar och sammansättningen kommer att presenteras på anslagstavlorna i entréerna.

Just nu pågår ett projekt för att återvinna värmen från Hemköps kylsystem. För närvarande pågår arbete med själva lokalen där gamla väggar har rivits och en ny golvbrunn installerats. Även golven har behandlats för att klara framtida krav. Driftsättning för återvinningen är beräknad till september. Det kommer ske en hel del intransporter av utrustning och det kan eventuellt periodvis orsaka begränsningar för framkomligheten i källaren. Det kan även uppstå en del ljudstörningar i samband med montage, men detta kommer i huvudsak att ske dagtid.

Ett framtida hobbyrum förbereds i samband med projektet, och vi kommer senare att återkomma om detta angående inredning och idéer kring hur det ska användas

Slutligen kan vi rapportera att hissrenoveringen är slutför. Mekaniken i dörrarna har justerats, det inre i korgen i 32ans hiss är reparerat. Styrskenan för hissarna har även renoverats vilket ger en jämnare gång. Vi kommer att fortsätta att renovera korgar, styrsystem och motorer de kommande åren.

Styrelsen önska alla en glad midsommar och en riktig höjdarsommar med solsken och trevliga aktiviteter.

Glad sommar!

Styrelsen Brf Stjärnfallet 21