Adress: Upplandsgatan 28-32, 113 28 Stockholm

Föreningens organisationsnummer är: 769605-9653
Byggår: 1967
Uppvärmning: Fjärrvärme, ingår i månadsavgiften
Stomme: Betong
Ventilation: Centralt fläktsystem, mekanisk frånluft till lägenheter, lokaler och garage. Fläktar med forcerad ventilation får ej användas i lägenheterna
Fönster: Kopplade 2+1-glasfönster med utvändig aluminiumbeklädnad (fönsterbyte genomfört under 2020)
Tak: Falsat plåttak
Fasad: Stensockel, tegelfasad och betongelement

Bostadsarea 6.163 kvm och 1.169 kvm är lokalyta.
Totalt finns det 85 st. lägenheter på 7 våningsplan, fördelade enligt följande:  

Lägenhetsfördelning:

 • 15 st 1 rum och kök
 • 18 st 2 rum och kök
 • 43 st 3 rum och kök
 • 2 st 4 rum och kök
 • 7 st 5 rum och kök  

Av dessa lägenheter är 78 upplåtna med bostadsrätt och 7 med hyresrätt per den 2023-05-31.   
Föreningen har en uthyrd lokal (Wasahallen, Hemköp).
I fastigheten finns ett garage med 38 garageplatser för bil och 4 för MC.
Föreningen äger marken som hör till fastigheten och arealen uppgår till 1.429 kvm.

Underhåll och investeringar
Föreningen arbetar kontinuerligt med en underhållsplan där vi kontinuerligt ser över vad som behöver underhållas och renoveras. Medel reserveras alltid i budget för det kommande årets renoveringar.Föreningen ser även över olika form av mordeniseringar och förbättringar som ligger utanför underhåll av befintligt fastighet. Dessa redovisas i årsredovisning, vid stämma och i underhållsplan.
Senaste underhållsplan: Underhållsplan för Stjärnfallet 21 preliminär 2022.pdf 

Stambyte 
Föreningen genomförde stambyte 2015. Vid stambytet byttes hela elanläggningen, värmesystemet inklusive radiatorer i lägenheter, vattenledningar och avloppsystem.

Viktiga underhåll

 •  Gården
  • 2019 – Taket till bottenvåningen tätades och hela gården fick nytt utseende med ytor för lek och samvaro.
 • Garaget
  • 2019 - Hela garaget fick nytt tak och golv samt att alla ytskick förnyades
  • 2021 - Garaget utrustades med laddstolpar på 28 av de 38 platserna och resten förberedes för installation.

OVK
Obligatorsikt Ventilationskontroll för fastigheten generellt genomfördes senast 2021. Alla anmärningar är åtgärdade. Butiksverksamheten i föreningens lokal på bottenvåningen genomför OVK med högre frekvens. Denna genomfördes också 2021 och anmärkningar håller på att åtgärdas.

Lägenhetsnummer
Föreningens lägenhetsnummer är 4-siffriga och börjar med en fyra. Lägenheter på plan ett börjar på 41xx, plan två 42xx, och plan tre 43xx, osv. Numren finns angivna på upplåtelse- och köpeavtal samt på månadsavierna för medlemsavgifter/hyror. Kontakta styrelsen om du är osäker på ditt lägenhetsnummer. Varje lägenhet har dessutom ett lägenhetsnummer som Posten, Skatteverket och andra myndigheter använder. Det lägenhetsnumret finns angivet på anslagstavlan i entrén.

Ägande
Juridisk person är inte tillåten. Delat ägande är godkänt.

Lokal
Axfood hyr bottenvåningen och upplåter den för en Hemköpsbutik som har varit hyresgäster under lång tid. Hemköps ägare har under 2021 renoverat hela butiken, som fått en modernisering både till utseende och till utrustning. Hyresavtalet mellan Axfood och Bostadsrättsföreningen har nyligen omförhandlats.

TV & Internet
I fastigheten finns coaxialt nät där ComHem är leverantör och fiber där Telenor är leverantör. 
För mer information se "Mitt Boende" -> "Bredband, Telefoni och El"

Garage
Föreningen har 38 bilplatser av 3 olika storlekar och 4 MC platser. Dessa har stor efterfrågan och föreningen prioriterar uthyrning till medlemmar. Max en plats per medlem. Väntetiden kan variera på mellan 1-24 månader.

Energideklaration

Energideklaration har genomförts 2021. 

UTF-8''Energianalys Stjärnfallet 21.pdf

UTF-8''Energideklaration Stjärnfallet 21.pdf

UTF-8''Sammanfattningar Stjärnfallet 21.pdf