Fastighetsskötsel
Föreningen har avtal med Loudden/Savills som sköter all förvaltning och skötsel i fastigheten.

Ni når deras kundtjänst och felanmälan på: 08-545 415 57
Mån-Tors 08.00-16.30
Fredagar 08.00-16.00

Felanmälan kan göras dygnet runt via formulär på deras hemsida, klicka här för att komma till formuläret.
Kvällar och helger vid akuta, brådskande ärenden (=fara för personer eller byggnad), ring: 08-18 70 00 Dygnet runt fastighetsjour. Observera att ärenden som ej är akuta kan komma att faktureras anmälaren. 

Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall:
Ring 112 

Störningar nattetid kl 22-07
(störande fester, bråk, obehöriga i huset osv)
Störningsjour hos Securitas nås kl 22-07 på telefon 08-657 77 33 

Fönster
Vid felanmälan av fönster fyll i blanketten och skicka till styrelsemejlen så skickar styrelsen den vidare till Interoc. Blankett Felanmälan Service.pdf 

Insekter/skadedjur
Anticimex Tel. 0752-451000
Mån-Fre 07.00-18.00
Sanering är kostnadsfri och bekostas via föreningens försäkring.

Kontakt till styrelsen

Exempel för betalningsansvar vid felanmälan/hembesök 
Alla boende i fastigheten har rätt att använda Loudden/Savills tjänster. Observera att du som är medlem i föreningen har ansvar för din lägenhet och kan komma att faktureras för ett hembesök vid felanmälan. Mer om ditt ansvar som medlem för din lägenhet kan du läsa i stadgarna. Nedan följer en policy för betalningsansvar vid hembesök. Observera att det är stadgarna som styr detta.

Typ av fel/skada

Betalningsansvar 

Förtydligande

El lägenhet

Medlem

Medlemmen ansvarar för all el från huvudsäkringen.

Vatten-/fukt-skada

Tillfaller den som orsakat den.

Föreningen vill omedelbart undersöka fukt-/vatten-skada i lägenhet. Skadan skall omedelbart anmälas till medlemmens försäkringsbolag och styrelsen. 

Lukt

Medlem

Medlem är ansvarig för lukter som uppstår i lägenheten. Observera att avloppsdofter i toalett/badrum normalt uppstår pga att krökar i avlopp har torkat. Spola först vatten i alla avlopp för att fylla dessa.

Värmebortfall

Föreningen

Föreningen bär ansvar för alla element. Om medlem täckt över element eller på annat sätt hindrar den ursprungliga konstruktionen av värmesystemet får medlem ta betalningsansvaret. Alla ombyggnationer ska ju först beviljas av styrelsen.

Sprickor

Medlem

Föreningen tar inte ansvar för sprickor som uppstått/uppstår i lägenheten. 

Fönster

Medlem

Föreningen har ansvar för fönstrens funktion (inklusive karmar, gångjärn och mekanik). Medlem tar ansvar för sprickor och skador på själva glaset.

 

uppdaterad 2024-04-06