Styrelsen ska värna för föreningens och medlemmarnas bästa. Att lära känna sina grannar och få vara med och påverka sitt boende är roligt. Vill du vara med och hjälpa till i föreningen eller kanske vara med i styrelsen? Kontakta då oss eller valberedningen, goda krafter och insatser är alltid välkomna.

All kommunikation med styrelsen sker antingen genom vår postlåda i port 28 eller via vår gemensamma mailbox .

Av spårbarhetsskäl ska ingen kommunikation ske med styrelsemedlemmar på dennes privata mailadress. 

Vill man skicka något med vanlig post är adressen:      Styrelsen Brf. Stjärnfallet 21
Entrén
Upplandsgatan 28
113 28 Stockholm
 


Patrik Svensson
Ordförande
port 32

   

 

Akoo Hematbolland
Ordinarie ledamot
port 30

      

Jonas Strömgård
Ordinarie ledamot
port 28

 

Teenie Bennerholt
Kassör
port 32

 

Jonas Ericson
Sekreterare
port 32
 

Joanna Andersson
Ordinarie ledamot
port 28

 

Kerstin Karnot
Ordinarie ledamot
port 30

 

Håkan Eriksson
Suppleant
port 30

 

Linda Wahl
Suppleant
port 28

 

 

Anna Hedebrant
Suppleant
port 28