Trivselregler för gården

Rökning
Rökning är förbjuden på gården. 

Grill och utekök
Utekök och grillar delas och används med hänsyn till alla boende. När du använt uteköket se till att göra rent efter dig och ta med dig dina sopor. För grillkol finns ett askkärl under grillen, som endast är avsett för begagnat grillkol. Om askkärlet är fullt, skicka gärna ett mejl till så ombesörjer vi att det töms. 

Till uteköket finns en ho med sommarvatten. Då det bara finns tillgång till kallvatten så är det inte lämpligt att diska eller hälla ut fett i hon då det riskerar att sätta igen avloppet. Vattnet är avsett för att tex fylla en saftkaraff, eller fukta en trasa för att kunna torka av ett bord. Bra att veta är att vattnet från avloppet silar genom markbeläggningen bort till närmaste dagvattenbrunn. Spolar man mycket så kan det betyda att vattnet inte hinner rinna ner och då kan det ”svämma över” en stund kring utloppet. 

Växthus
Växthuset är ett gemensamt umgängesrum för alla boende i huset. Det finns ett digitalt bokningssystem på hemsidan där föreningens medlemmar och hyresgäster i förväg kan boka växthuset några timmar för privat bruk Boka växthus

Lek
Föräldrar ansvarar för sina barns lek och för att hänsyn i rimlig mån tas till andra boende. Bollspel kan anses olämpligt då fönster till både lägenheter och växthus riskerar att gå sönder. Föreningen har ombesörjt ett par trehjulingar och en del leksaker såsom hopprep och mindre bollspel. Dessa förvaras i särskild låda efter lek. 

Vattenspelet
Vattenspelet är ett slutet system och pumpen är tyvärr känslig för sand och skräp. Vattnet är inte rent och är därför inte lämpligt att leka med. 

Städning
Varje boende ansvarar för att städa efter sig på gården. Matrester eller annat skräp får under inga omständigheter lämnas på gården. Tänk på att matrester kan dra till sig råttor. 

Privata tillhörigheter
Privata tillhörigheter såsom grillar, möbler, krukor, cyklar eller leksaker får ej förvaras på gården. Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, sparkcyklar mm tas undan efter lekens slut. Cyklar förvaras i cykelförråden i respektive port. 

Ljud
Tänk på att det är lyhört på gården och mellan husen. Ta hänsyn till boende kring gården och övriga i huset, samt till våra grannfastigheter. Efter kl 22 ska särskild hänsyn tas och störande ljud får inte förekomma. Tycker du att någon stör, prata med vederbörande, det är säkert inte meningen att störa.

Djur
Det är inte tillåtet att rasta husdjur på innergården. Det är inte tillåtet att mata fåglar eller andra djur på innergården. Mat som ligger på marken drar till sig råttor och andra skadedjur.

uppdaterad 2024-02-10