Användarvillkor:

 • Växthuset kan bokast 2-4h för privat bruk. Om tiden ej utnyttjats 1h in på den bokade tiden förfaller bokningen och växthuset är då fritt för andra att använda.
 • Den som bokat växthuset är ansvarig för att lämna det snyggt och rent efter sig. All form av sopor eller skräp ska plockas med därifrån vid bokningstidens slut. Vid eventuell förstörelse så kommer den boende att debiteras skadan.
 • Växthuset och gården är ett gemensamt utrymme för alla boende i huset och hänsyn till andra boende skall alltid iakttas vid användandet av dessa. Tänk på att du som användare ansvarar för att se till att ljudnivå och aktiviteter inte är störande för andra i huset eller våra grannfastigheter. Se även "Trivselregler för gården, brf Stjärnfallet 21".

När kan lokalen bokas:

 • Alla dagar mellan kl 8.00 och 22.00
 • Utom aftnar och storhelger. t.ex. midsommar, julafton, nyårsafton.
 • Styrelsen förbehåller sig rätten att vid speciella tillfällen avboka bokningar. Detta sker dock efter kontakt med bokare

Trivselregler:

 • Den som bokat växthuset är ansvarig för att lämna det snyggt och rent efter sig. All form av sopor eller skräp ska plockas med därifrån vid bokningstidens slut.
 • Plocka även upp utanför lokalen.
 • Vid eventuell förstörelse så kommer den boende att debiteras skadan.
 • Växthuset och gården är ett gemensamt utrymme för alla boende i huset och hänsyn till andra boende skall alltid iakttas vid användandet av dessa.
 • Visa hänsyn till boende i området. Tänk på att du som användare ansvarar för att se till att ljudnivå och aktiviteter inte är störande för andra i huset eller våra grannfastigheter.
 • Se även "Trivselregler för gården".

Hantering av personuppgifter:

 • Brf Stjärnfallet 21 behandlar Personuppgifter för användare av vår bokningstjänst för växthuset. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. Brf Stjärnfallet 21  är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och för denna bokningssida. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakt längst upp på sidan.
 • Med ”Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.
 • Denna Integritetspolicy gäller enbart användare av denna bokningssida av växthuset. Brf Stjärnfallet 21 använder Personuppgifter främst för att administrera dina bokningar.