Nyheter

Informationsbrev vecka 4

Info till boende

ÄNDRAT DATUM FÖR EXTRA STÄMMA - nytt datum 11/2 kl 18:30

På grund av förseningar i distributionen av kallelsen till den extra stämman så är nu datumet flyttat till 11/2 (från tidigare 28/1). Liksom tidigare gäller Frälsnignsarméns lokal på Observatoriegatan 4. Frågan för stämman gäller utbyggnad av Hemköps lokaler mot Observatoriegatan. Närmare information om förslagets utseende och ekonomisk kalkyl för projektets genomförande kommer att ges vid stämman. Se även dagordningen för stämman som kommit i brevlådan tillsammans med kallelsen. Varmt välkomna! 

 

Fönsterbytet

Nu inleds snart arbetet med att byta fönstren i fastigheten. Som första steg så kommer ett provmontage att genomföras i två lägenheter, med start vecka 5.

Därefter kommer entreprenören att genomföra en uppmätning av alla fönster inför projektering och beställning av resterande fönster i fastigheten. För åtkomst av lägenheterna kommer alla boende att behöva lämna in nycklar. Mer information om plats och datum för nyckelinsamling och uppmätning, kommer inom kort att komma i allas brevlådor.

INFORMATIONSMÖTE OM FÖNSTERBYTET - kl 18:30 tisdag 18/2 i Frälsningsarméns lokaler på Observatoriegatan 4

Entreprenören Interoc kommer att hålla ett informationsmöte för medlemmar och hyresgäster där bland annat tidplan för fönsterbytet per trapphus kommer att presenteras. Det kommer givetvis att finnas möjlighet att ställa frågor till entreprenören. Har du inte möjlighet att närvara så be en granne notera informationen som ges. Tidplaner och annan viktig information kommer även att sättas upp i trapphusen.

Välkomna!