Nyheter

Informationsbrev vecka 2

Info till boende

Styrelsen önskar god fortsättning på det nya året!  

Cykelförråden: Vi påminner om alla om att uppmärkning av cyklar senast den 12 jan inför utrensning av cykelförråden.

Extra stämma: Kallelse till extra stämma kommer inom kort att komma i allas brevlådor.

Avgifter garage: En vänlig påminnelse till våra garagehyresgäster att kontrollera att garageavgifterna har betalats in samt att påskrivna garageavtal ska skickas till angiven adress alt läggas i styrelsens brevlåda i port 28 så samlar vi ihop och skickar till administrationen.