Nyheter

Informationsbrev vecka 51

Info till boende

 

Cykelförråden: Då vi har ett begränsat utrymme i föreningens cykelförråd kommer vi göra en utrensning. Cyklar, barnvagnar mm som ej märks upp kommer fraktas bort. Märk era tillhörigheter med efternamn och lgh nummer. Deadline för detta är 2020-01-12. Vidare är det ej tillåtet att förvara annat än cyklar i dessa förråd.

Fönsterbytet: Föreningen har nu kontrakterat entreprenören Interoc för byte av fönster. Ett provmontage kommer att göras i två lägenheter med start i v2, efter en utvärdering av montaget kommer sedan byte av resterande fönster fortsätta med start ca v10 och pågå i ca 3 månader. Vi kommer att kalla till ett informationsmöte tillsammans med projektledare och entreprenör i god tid innan arbetet med samtliga fönster sätter igång. 

Skräp i gemensamma utrymmen: Vi påminner om att grovsoprummet togs bort i samband med garagerenoveringen. Varje boende ansvarar numera själv för att forsla bort sitt skräp. Det är inte tillåtet att ställa skräp i garaget eller på andra allmänna ytor i huset. Det belastar föreningens ekonomi och därmed alla som bor i huset när vi måste beställa bortförsel av skräp. 

Garaget: För att komma i fråga för att hyra garageplats i fastigheten måste man vara medlem i bostadsrättsföreningen eller vara hyresgäst. Därtill måste man kunna visa att man är skriven i fastigheten. Från och med nu gäller att den som ansöker om garageplats måste inkludera ett bevis från Skatteverket om att vederbörande är skriven i fastigheten. 

Vi ber att få önska alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!