Nyheter

Informationsbrev vecka 48

Info till boende

 

Föreningen har upphandlat en ny städfirma, XLNT Allservice AB. Arbetet startar med en storstädning av gemensamma utrymmen under v48.

Ny ordförande efter avgående Lars Skoglund blir Håkan Eriksson, Håkan tillträdde den 27 nov. 

Styrelsen önskar alla en trevlig första advent, och skickar en påminnelse om att släcka ljusen och kontrollera att brandvarnarna är i funktion.

Vänligen

Styrelsen