Nyheter

Bygglov beviljat

Bygglovsansökan för byte av bostadsportar och för ny entré till Hemköp är nu beviljat. Befintlig entré till Hemköp kommer efter ombyggnaden endast att fungera som utgång. Se bifogade bygglovshandlingar. 

Som vi tidigare har informerat om här så kommer ingen utbyggnad ske mot Observatoriegatan då det ej blev beviljat av SBK.

Info till boende

Störande renoveringar

Vi beklagar att många boende pga lägenhetsrenoveringar har upplevt återkommande störningar under julledigheten.  Om du renoverar påminner vi därför återigen om att ta hänsyn till dina grannar. Särskilt nu i pandemitider då många arbetar hemifrån och tillbringar extra mycket tid i sina hem. Med anledning av det återkommande problemen med störningar i samband med renoveringar så kommer vi att uppdatera den blankett med bla ordningsregler vid renoveringar, som varje boende som ansöker om att renovera måste skriva under. 

OVK start v6

OVK (obligatorisk ventilationskontroll) kommer att påbörjas i v6. Mer information kommer inom kort.

Inventering av källarförråd

En inventering av källarförråden med ny nummermärkning kommer att ske under våren. Principen är att det varje lägenhet har tillgång till ett förråd. De som redan nu vet med sig att de använder fler än ett förråd bör tömma de extra förråden. 

Laddstolpar installeras vårvintern 2021

Arbetet med att installera laddstolpar i garage påbörjas 2020 och beräknas vara färdigt i februari/mars. Framdragning förbereds för samtliga 38 platser men till att börja med kommer endast 28 laddplatser att installeras. Föreningen har erhållit bidrag till installationen från Naturvårdsverket. Bidraget är max 15 000 SEK per laddningsuttag. Medlemmar med garageplats som är intresserade av laddplats är välkomna att anmäla sitt intresse till styrelsemejlen. 

Ombyggnad hemköp

Ombyggnaden av Hemköps lokaler är nu igång och förväntas pågå under våren 2021. Butiken kommer ha öppet som vanligt under hela perioden. Arbetena kommer att ske vardagar kl 7-16. Entreprenör för ombyggnationen är Affärsbyggnaden under ledning av projektledare Patrik Theorin. 

Ändring i bygglov

Den planerade utbyggnaden mot Observatoriegatan som vi informerade om under extrastämman i Februari 2020 har fått avslag från SBK då den skulle kräva en ändring i detaljplanen. Hemköp har dock kunna lösa sina ombyggnadsbehov utan denna yta så ombyggnadsprojektet fortgår ändå enligt plan. För att få till ett bra flöde genom butiken så planeras en ny entré till butiken vid hörnet Upplandsgatan/Observatoriegatan. Utgång ligger kvar i samma lägga där entré finns idag. Ett nytt bygglov för fasadändring är inlämnat. Bifogat finns den uppdaterade bygglovansökan. 

Störande arbeten

Under byggperioden kommer det under vissa moment pågå störande arbeten. Projektledaren kommer att informera i trapphusen inför dessa perioder. Vi kommer också försöka hålla hemsidan uppdaterad med denna info. 

Nya bostadsportar

I samband med bygglovet för Hemköps fasadändringar har vi även inkluderat en fasadförändring för nya bostadsportar i ek för port 28, 30 och 32. De nuvarande portarna är uttjänta och vi hoppas att de nya portarna ska bli ett lyft för fastigheten som helhet. En fördel med ekpartier är att de skiljer ut sig från butiksentréerna som även fortsättningsvis kommer vara i aluminium. Vi har idag problem med att kunder till butiken av misstag går in i port 32. Vi hoppas att de nya portarna ska kunna byggas under våren, förutsatt att det ryms inom budget för 2021. Vi inväntar slutliga offerter från låsfirma innan detta beslut kan tas. Fortsättning följer. 

Aktuella arbeten

Med start v.2 2021 den 11/1-21 kommer entreprenören Affärsbyggarna att fortsätta med ombyggnadsprojektet. De kommer då att riva väggar på lagret för att göra plats för nya frysrum. Dessa väggar ca. 4 meter höga och är inte bärande enligt konstruktören. Rivning kommer enligt plan att pågå under v.2 & 3. Detta kommer enligt entreprenören inte att påverka oss i stort förutom att det kommer att låta lite mer än vanligt mellan 7-16 på vardagar. Bifogat finns en ritning som visar vilka väggar som ska rivas. 

Info till boende

Växthuset

På grund av pandemin så låter vi utemöblerna stå ute under vintern istället för att som förra året förvara dem i växthuset. Detta för att boende ska kunna boka och använda växthuset även under vintersäsongen. För några veckor sedan så städade gårdsgruppen gården för vintern och planterade lökar inför våren, och nu till första advent så kommer gården att göras julfin.

Påkörningsskydd i garaget

Vi har satt upp påkörningsskydd i garaget men de har inte fäst på ett bra sätt. Vi fortsätter med att hitta en lösning. 

OVK

En OVK kommer att genomföras under början av 2021. Vi återkommer med mer information när datumen närmar sig.