Nyheter

Info till boende

Försenade avier

From 1:a oktober byter föreningen ekonomisk förvaltning, från Riksbyggen i Östersund till Riksbyggen i Stockholm. Detta innebär att våra hyres- och medlemsavier för perioden okt-dec kommer att skickas ut senare än vanligt. Det innebär att även förfallodatum kommer att flyttas fram för samma period. 

Föremål i trapphusen

Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att lämna föremål i trapphusen, då det utgör en brandfara och kan vara ett hinder vid behov av utrymning av fastigheten. 

Coaxkabel

Vi vill förtydliga att det inte är tillåtet att kapa coaxkabeln vid tex rivning eller ytskiktsrenovering av vägg. Även om du inte själv använder uttaget så är kabeln fortfarande aktiv och används av flertalet boende. Kostnad för återställande av kapad kabel åligger den boende som orsakat skadan.

Tvättstugan

Nu är ett förtydligande för skötsel av tvättstugan uppsatta i de båda tvättstugorna. Vi håller även på att montera digitala skärmar för bokning av tvättider. Det nya bokningssystemet kommer förutom touch-screens vid tvättstugorna även att kunna nås via en hemsida/app. Mer information om detta kommer inom kort. 

Reklamationsärenden & garantier

Garantitiden från Interoc för fönsterbytet är 5 år. För själva fönstren är garantin 10 år, förutsatt att fönstren skötts om handhavts korrekt under tiden. Vi vill påminna alla om att läsa igenom skötselanvisningarna för fönstren för att säkerställa rätt handhavande. Föreningen har även ett serviceavtal med Interoc som kommer serva alla fönster vartannat år under 10 års tid. 

Notera även att det inte är lämpligt att låta fönstren stå i vädringsläge när det regnar eller under längre perioder, tex när man reser bort. Fukt kan då tränga in i snickeriet och förstöra fönstren och skador som uppkommit på detta sätt omfattas inte av garantin. 

Eventuella reklamationsärenden ska skickas till styrelsemejlen som sedan tar kontakt med Interoc.

 

På några ställen i huset, främst mot Upplandsgatan, har det förekommit att glaset har spruckit. Detta är garantiärenden som kommer att åtgärdas av fönsterleverantören Snidex. De har fått kontaktuppgifter till de berörda och kommer att sköta alla aviseringar. Viktigt att veta är att om glaset självspricker på detta sätt så behöver man inte vara orolig för att glasen ska trilla ut.

Info till boende

Tvättstugorna

För allas trevnad, glöm inte att städa efter dig när du använt tvättstugan. Ta med dig skräp och ludd, torka av maskinerna och våttorka golven vid behov.

Fönsterbytet

Interoc har nu åtgärdad de flesta av de sista besiktningsanmärkningarna. Några lägenheter har haft problem med att fönsterglas har spruckit. Dessa ska åtgärdas av tillverkaren Snidex, som har fått kontaktuppgifter till de berörda. 

OVK

Under hösten kommer det genomföras en allmän genomgång av husets ventilation. En OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) kommer bla att genomföras för att justera in den mekaniska frånluften efter fönsterbytet för att säkerställa att alla lägenheter har rätt luftflöden. 

Laddplatser i garage

Styrelsens arbete för att installera laddstationer i garaget fortsätter. Offerter från entreprenörer/leverantörer är under utvärdering och vi hoppas att kunna installera den första omgången laddplatser senare i år. Vi återkommer med mer information. 

Info till boende

Laddstolpar i garage

Styrelsens arbete med att ta in offerter och utreda upplägg för laddstolpar i garage fortskrider. Detta genomförs då flera boende efterfrågat laddstolpar, samt för att framtidssäkra fastigheten. 

Årsstämma den 26:e maj

Vi vill påminna alla om att föranmälan krävs till årets stämma, pga covid-19 och de begränsningar i folksamlingar över 50 personer som råder. Anmälan skall ske till styrelsemejlen senast 18:e maj. Det går även bra att delta via länk, men även detta måste föranmälas för att vi ska kunna organisera det. 

Med vänlig hälsning, Styrelsen

Information gällande fönster

Fasta fönster

Så som tidigare har informerats så utförs vissa stora fönster som fasta (ej öppningsbara), trots att de har varit öppningsbara i originalutförandet. Detta beror på att fönsterglas idag är så pass tunga att fönstren i vissa fall inte går att utföra som öppningsbara då momentet på gångjärnen skulle bli för stort. Detta gäller tex de stora fönstren i burspråken ut mot Upplandsgatan, och även fönstren bredvid de franska dörrarna mot Observatoriegatan och Kungstensgatan. Dessa ovan nämnda exempel utförs som ett helt parti, i likhet med originalutförandet. Det har varit möjligt tack vare att dessa partier har kunnat monteras med kran från gatan. Även de mindre högt sittande fönstren bakom pelare, som tidigare har varit utgående, har nu utförts som fasta. I de fasta fönstren är det inte möjligt att integrera persiennerna, varför de i dessa fall är utanpåliggande. 

 

Självrengörande glas

De fasta fönstren har en självrengörande funktion som gör att de inte ska behöva putsas utifrån. Dock måste det rengörande skiktet aktiveras genom en första tvätt, vilket utförs av entreprenören mot slutet av entreprenadtiden. Dvs i juni/juli.

 

Fönster som endast ska öppnas vid tvätt

Några fönstertyper är pga sin storlek öppningsbara men endast vid tvätt. Dessa fönster har inte något handtag monterat, dessa öppnas istället med ett specialhandtag och fönstret måste då stöttas upp i öppet läge. Skötselanvisningar från fönstertillverkaren Snidex delas ut när fönsterbytet är avslutat i din lägenhet.

För totalt 12 st stora fönster i sovrum mot Upplandsgatan håller entreprenören och projektledaren på att ta fram ett vädringsbeslag som blir en speciallösning för att dessa fönster ska kunna öppnas för vädring trots att de egentligen endast ska öppnas vid tvätt. Mer information om detta kommer senare. 

 

Montage av räcken

Räckena i port 28 är iväg på blästring och omlackering. De kommer inte att vara på plats vid besiktningen av port 28 fönster imorgon ons 13/5. Innan räckena har besiktigats kommer inte fönsterdörrar att kunna öppnas. Förhoppningsvis kommer besiktning av räckena kunna genomföras i samband med besiktningen av port 30s fönster, dvs i slutet av månaden maj. Vi återkommer om mer information angående detta.