Parkering

I Fastigheten finns ett garage med infart från Kungstensgatan. Garageplatserna hyrs ut till både medlemmar och externa hyresgäster. För den medlem som är intresserad av en garageplats går det bra att anmäla sig via formuläret nedan.

Normalt har vi en kö till garageplatserna och prioriterar de platser som blir lediga enligt denna ordning:

  1. Medlemmar som bor och är skrivna i fastigheten
  2. Andra medlemmar
  3. Boende eller har verksamhet i fastigheten som ej är medlemmar
  4. Externa hyresgäster

Garageplatserna ska i första hand användas av medlemmar. Andrahandsuthyrning, utlåning eller överlåtelse av garageplatser är inte tillåtet, detta står skrivet i kontraktet och överträdelse innebär uppsägning. Om man hyr ut sin lägenhet i andra hand och har en garageplats återgår dispositionsrätten av garageplatsen till föreningen under uthyrningstiden. 

Avgiften för en garageplats för medlemmar är 1600:-/månad.

I området finns även boendeparkering. Mer information finns på länken Boendeparkering.