Utflyttning

Vid utflyttning ska samtliga nycklar och taggar till fastigheten och lägenheten överlämnas till den nya boenden.  Överlämnas inte samtliga nycklar och taggar till den nya innehavaren, kommer den tidigare lägenhetsinnehavaren att debiteras med 500 kr/nyckel och 200 kr/tag.

Har taggar kommit bort, måste ovillkorligen detta meddelas till styrelsen via mailen med nr på taggen. Kan man inte utläsa taggens nummer, får man testa de kvarvarande taggarna i taggläsaren, tillsammans med styrelsemedlem, för att utröna vilka taggar som finns kvar. Den/de taggar som fattas kommer styrelsen då att avaktivera.

 

Inflyttning

Ta kontakt med styrelsen via mailen  och hör efter hur många nycklar och taggar som är registrerade på lägenheten. Detta gäller endast fastighetsnycklar, till lägenhetsdörrarna har föreningen inget nyckelansvar.

För ändring av namn i entrén och på dörren se information under Mitt Boende>Boka & Beställ>Namnskylt.

För allas trevnads skull, sätt upp lapp i porten om när inflyttning/utflyttning/renoveringar sker då hissen kommer att bli upptagen stundtals. Det finns många i fastigheten som har starkt behov av hissen. Visa respekt för övriga boenden.