Det är viktigt att du som medlem ansöker om tillstånd att hyra ut din bostadsrätt i andra hand. All uthyrning ska godkännas av styrelsen i förväg. Ansökan om andrahandsuthyrning ska senast inkomma 2 månader innan det är tänkt att uthyrningen ska träda i kraft så styrelsen har tid att granska och svara på ansökan. Tänk på att din ansökan kan behöva kompletteras och att din hyresgäst inte kan flytta in innan du fått godkänt från styrelsen. Avtalsmall finns i länk längst ner på denna sida och ska användas vid ansökan.

Föreningen beviljar tillstånd för max ett år, sedan måste en ny ansökan skickas in om andrahandsuthyrningen ska fortsätta. Vid andrahandsuthyrning tillkommer en engångsavgift om 10% på prisbasbeloppet 47300kr för 2020 (beloppet justeras varje år). Se även föreningens stadgar §9. 

Observera att föreningen endast tillåter andrahandsuthyrning av följande skäl:

  • Provbo som sambo
  • Arbete på annan ort eller utomlands (observera att detta måste styrkas via anställningsbevis, kontrakt på bostad utomlands, biljetter etc beroende på vad som är tillämpbart).
  • Studier (intyg krävs)

I övrigt följer föreningen rådande praxis, man kan läsa mer om andrahandsuthyrning på Hyresnämndens hemsida, i detta faktablad från Fastighetsägarna samt i detta dokument.

Ansökningsblankett samt regler finns i de separata dokumenten här på sidan. Om du surfar med Chrome eller har Adobe Reader installerat så kan du fylla i blanketten direkt på datorn. Då slipper du skriva för hand, men du måste ändå skriva ut och signera blanketten innan du skickar den till föreningen.

Missköts uthyrningen kan bostadsrättsinnehavarens medlemskap i föreningen komma att ifrågasättas i hyresnämnden.

 

Dokument

Icon representing an icon       

Ansökan om andrahandsuthyrning  
Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst
Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning