Vid sidan av styrelsen har vi i föreningen ett par intressegrupper som driver utvecklingen inom sina områden. Medlemmarna har anmält särskilt intresse för sina områden och ansvarar för dessa områden. De grupper vi har idag är:

Trapphusgruppen

Ansvarar för miljön i våra trapphus och ser till att vi har snygga, trevliga trapphus som går väl ihop med den ursprungliga arkitekturtanken.

  • Ulrika Lundgren (sammankallande)
  • David Fuchs
  • Birgitta Hahn

 

Gårdsgruppen

Gården ska kunna användas av alla och vara en trevlig plats för avkoppling, lek och umgänge. Vår ambition är att utveckla gården till en ännu trevligare plats att vara på.

  • Stanley Granström(sammankallande)
  • Ulrika Lundgren
  • ?????

 

Garagegruppen

Garaget är en angelägenhet för många. Att det fungerar väl och är ordning och reda svarar dessa för.

  • Niklas Lindberg(sammankallande)
  • Teenie Bennerholt

 

Balkonggruppen

Många medlemmar har uttryckt intresse för att bygga balkonger till lägenheterna. Möjligheten kommer att utredas och ev. kommer ett projekt för balkonger att startas.

  •  Frågan sköts nu av styrelsen