Utöver den egna lägenheten, erbjuder föreningen sina medlemmar tillgång till följande:

 

Tvättstugor

2 st tvättstugor finns i källarplan vid port 30 och 32. De har vardera 2 stycken tvättmaskiner samt torktumlare, torkskåp och mangel. Bokning av tvättstugan görs med din bokningscylinder på tavlan i tvättstugan.

Låt inte bokningscylindern sitta kvar om du inte ska utnyttja tvättiden då du blockerar för andra. Det finns en tom tavla där du kan förvara din cylinder.

Om bokad tvättid inte utnyttjas inom 1 timma från tvättidens början är det fritt för andra att använda den. Det är tillåtet att torka sin tvätt max 30 minuter in på följande tvättpass.

Du städar själv tvättstugan varje gång du har använt den.

 

Förråd

Till varje lägenhet finns ett förråd i källarplan. Förrådet ska vara uppmärkt med namn på innehavaren.

 

Garage

Finns i fastigheten och ägs av föreningen. Garageplatser hyrs av både medlemmar och externa hyresgäster. Intresse för att hyra en garageplats kan anmälas till styrelsen under rubriken parkering under "Mitt boende" på denna websida. Kötiden varierar till en garageplats beroende på tillgång och efterfrågan. Infart till garaget är från Kungstensgatan.

 

Gården

På baksidan av fastigheten finns en gemensam innergård för de boende i fastigheten. Där finns trädgårdsmöbler, sandlåda och plats för lek. Alla har rätt att utnyttja den gemensamma uteplatsen och de gemensamma trädgårdsmöblerna för grillning eller annan tillställning. Se till att ni plockar undan efter er så att det blir trevligt och inbjudande för andra boende som kommer efter.

Vänligen respektera dina grannar som bor på bottenvåningen som kan störas av alltför högljudda samkväm. Den medlem som ansvarar för samkvämet, ansvarar naturligtvis också för städning efteråt.

Tänk också på att efterlämnade matrester på marken är en direkt inbjudan till traktens alla råttor.

Läs mer under trivselregler för gården.

 

Cykelförråd

I varje port finns ett cykelförråd i entrén. Det är ganska litet så vi ber alla som använder det att inte förvara cyklar som inte används frekvent i det utrymmet. Istället finns ett utrymme i källarplan i port 28 längst mot Kungstensgatan där cyklar som inte används frekvent kan förvaras. Barnvagnar kan av utrymmesskäl inte heller förvaras i de cykelförråd som finns i respektive entré.

Cyklar, barnvagnar och andra liknande föremål, får av brandsäkerhetsskäl inte ställas upp i trapphus och entréer.