Det är dags för fönsterputs av våra ej öppningsbara fönster. Fönsterputsen utförs måndag 22 april 2024.

De flesta ej öppningsbara fönstren mot gatan, putsas med hjälp av skylift utifrån gatan medan de små fönstren mot gården putsas inifrån lägenheterna. De lägenheter som behöver putsas inifrån har fått en avisering per mail idag och ni behöver anmäla att ni önskar att få det lilla fönstret ut mot gården putsat. Då behöver ni vara hemma under måndagen eller lämna era nycklar på måndag morgon kl 08:00. Anmäl genom att maila

Det finns möjlighet att köpa till fönsterputs av resterande fönster som då utförs samma dag. För att beställa detta maila dina personuppgifter till styrelsen senast onsdag 18 april.

Pris efter RUT-avdrag är följande:
1 rok   744 kr
2 rok   881 kr
3 rok  1018 kr
4 rok  1150 kr
5 rok  1285 kr

/Styrelsen

2024-04-16

Inför föreningsstämman som kommer att avhållas den 21 maj 2024, vill valberedningen få in namnförslag på personer att ingå i styrelse och valberedning. 
Valberedningen önskar att ni inkommer med förslag senast den 2 maj på mail till:

Valberedningen består av:
Michael Nyqvist, Upplandsgatan 28 (sammankallande)
Emil Eriksson, Upplandsgatan 28
Ulrika Lundgren, Upplandsgatan 28

/Styrelsen
2024-04-10

Med kort varsel, har vi fått besked om att hissteknikerna är i fastigheten idag och gör vissa justeringar av hissarna. Detta innebär att hissarna kan stängas av kortare stunder. 

/Styrelsen 2024-03-27

Grannfastigheten på Kungstensgatan 48 kommer att renoveras med start den 2 maj. Beräknas vara klart i slutet av oktober 2024.

Husets boendehyresgäster kommer att evakueras men verkstad och kontorsverksamhet kommer att kvarvara under renoveringen.
Staden och berörda myndigheter är informerade om arbetena.

Omfattningen på underhållsarbetena är i korthet:

  • Komplett stambyte för tapp- och spillvattenledningar, samt del av värmesystem 
  • Renovering av WC-rum, våtrum samt kök 
  • Omtrådning elsystem inkl byte elservice 
  • Renovering trapphus och tvättstuga
  • Byte entréport 
  • Tillgänglighetsanpassning entré 

Under dessa arbeten kommer entreprenör etablera i huset med förvaring av material på Stjärnfallet 11:s tomtmark bakom staket. Det är vår ambition att ni grannar ska påverkas så lite som möjligt, men det är ofrånkomligt att det kommer att bullra en del, framförallt i början på entreprenaden då entreprenören kommer forcera för att tiden med de arbetena som kan vara störande inte ska vara utdragna under hela byggtiden. Bullrande arbeten kan förekomma 7:30 – 16:00. I nuläget beräknas merparten av de bullrande arbetena pågår från andra veckan i maj och ca två månader framåt. Då vibrationer kan uppstå vid arbeten i direkt anslutning till Kungstensgatan 48 är det därför viktigt att ni informerar era medlemmar om att tillse att speglar, tavlor, tv, och dyl. är tillräkneligt upphängt på vägg.

Totalentreprenör är: Tyresöbyggarna AB Kontaktpersoner är Ronnie 070-9946469  samt Tomas 0730252505
Kontaktperson (projektledare) Mikael Kaderud, Endstone AB,  073-5147003

/Styrelsen 2024-03-22

 

Årets ordinarie föreningsstämma kommer att äga rum tisdag den 21 maj 2024 kl 18:30. Stämman hålls i Frälsningsarméns aula på Observatoriegatan. 

Kallelse tillsammans med dagordning samt årsredovisning skickas ut till alla medlemmar i början av maj. Varmt välkomna!

/Styrelsen

2024-03-09