Koppelbeslag till fönster

Det händer att koppelbeslagen, som gör att inre och yttre del av fönstret sitter ihop, går sönder och då delar sig fönstret/balkongdörren. 

Föreningen har nu beställt ett antal koppelbeslag från vår fönsterleverantör Interoc, vänligen kontakta styrelsen för att erhålla beslag vid behov.

2022-06-16

En enig valberedning föreslår följande.

Ordinarie ledamöter:

 • Teenie Bennerholt, omval 2 år
 • Jonas Ericsson, omval 2 år
 • Akoo Hematbolland, omval 2 år
 • Patrik Svensson, omval 2 år.
 • Kerstin Karnot, omval, 1 år
 • Jonas Strömgård, nyval 1 år (fyllnadsval efter Ulrika Lundgren)
 • Joanna Andersson, nyval 1 år

Suppleanter:

 • Håkan Eriksson, omval, suppleant 1 år
 • Annika Melin, nyval, suppleant 1 år
 • Anna Hedebrant, nyval, suppleant 1 år

Revisor

 • Pär Carlsson, Conseil Revision Ab

Arvoden

Förslag styrelsen: Oförändrat, dvs 2,5 IBB att fördela inom styrelsen

Förslag revisor: Oförändrat, enligt godkänd räkning

Styrelsen håller öppet hus för medlemmar.

Vi ser fram emot att träffa alla som önskar:

·     Få veta mer om projekten vi arbetar med för föreningen.

·     Diskutera frågor som berör dig.

·     Engagera dig i föreningen och arbeta i eller med styrelsen.

 

Välkommen!

Du som har förrådsnummer 82 uppmanas att snarast kontakta styrelsen via e-post om du är intresserad av att ha kvar dina saker i förrådet. Vänligen meddela oss på styrelsen senast den 1:a maj 2022. Hälsningar Styrelsen.