Portlåsen

Arbete pågår med att laga koddosorna/låsen och tills vidare är det till och från nödvändigt att använda blippen vid ingång. Detta beror på att tiden är ur led i själva systemet. När reparatörerna är på plats kan det också uppstå tillfälliga avbrott. Vi räknar med att detta är åtgärdat och klart i slutet av veckan. 

/Styrelsen 
2023-09-12